Wykonujemy badania georadarowe, nasza specjalizacja to poszukiwanie bursztynu i złota!

Usługi archeologiczne georadarem

Archeologia

 • Poszukiwanie fundamentów dawnych budynków
 • Przeszukiwanie ruin i zagruzowanych piwnic
 • Wykrywanie pustek, tuneli, lochów
 • Wykrywanie pozostałości dawnych grodzisk i innych śladów działalności człowieka
Usługi lokalizacji surowca georadarem

Lokalizacja surowca

 • Poszukiwanie bursztynu, złota, ropy naftowej, pokładów wapieni rud metali i innych minerałów
 • Poszukiwanie surowców chemicznych, wód gruntowych
 • Określanie kierunku przebiegu i zmienności złoża za pomocą georadaru
 • Poszukiwanie starych wyrobisk górniczych
Usługi inżynieryjne georadarem

Inżynieria

 • Badania lotnisk, terenu pod budowę autostrad i dróg
 • Badania wałów przeciwpowodziowych
 • Badania terenu pod instalację telekomunikacujną, elektryczną, gazową i wodociągową
 • Badania torów kolejowych, wykrywanie studzienek, kanałów i kolektorów
Sprzedaż i wypożyczenie georadarów

Sprzedaż i wypożyczenie

 • Posiadamy w sprzedaży georadar ZOND Z12
 • Może on współpracować z antenami ekranowanymi i nieekranowymi 2 GHz, 1,5GHz, 900MHz, 750MHz, 500MHz, 300MHz, 100MHz i anteną o zmiennej częstotliwości (38, 75, 150 MHz)
 • Istnieje możliwość wypożyczenia georadaru

Georadar (GPR) nadaje przez antenę impulsy elektromagnetyczne o częstotliwości (10MHz do kilku GHz), które są odbierane przez antenę odbiorczą i przekazywane do georadaru w celu zliczania czasu opóźnień. Impulsy te są przetwarzane i przesyłane do georadaru. Fala elektromagnetyczna odbija się od granicy dwóch różnych środowisk. Amplituda odbitej fali jest tym większa im większy jest kontrast między badanymi środowiskami. Rejestracja odbitej fali może odbywać się za pomocą georadaru jednokanałowego, lub georadaru wielokanałowego. Przy urządzeniu jednokanałowym trzeba wykonać więcej pomiarów i jest niższa dokładność, gdyż dane pochodzą z jednego kanału georadaru. Przy wielokanałowym georadarze można wykonać mniej pomiarów na takim samym terenie i dużo wyższą dokładnością niż w przypadku georadaru jednokanałowego.

Badania GPR są idealne, gdy występuje jednorodny grunt. W praktyce mamy bardzo rzadko do czynienia z ośrodkiem jednorodnym. Interpretacja odczytanych falo gramów georadaru od badanego przez nas miejsca, jest bardzo trudna i skomplikowana, a często niemożliwa, gdy w glebie znajduje się dużo kamieni, korzeni drzew, jam zwierząt i innych obiektów odbijających fale elektromagnetyczne. Przesiany i oczyszczony piasek ulega po pewnym czasie zbryleniu i segmentacji pod wpływem opadów atmosferycznych, co utrudnia interpretację z georadaru. W wielu przypadkach badań GPR, odróżnienie poszukiwanych obiektów archeologicznych od naturalnych soczewek piasku czy większych kamieni staje się często w praktyce bardzo trudne. Wydawałoby się że analizując komputerowo przebieg odbitej fali elektromagnetycznej georadaru, biorąc pod uwagę zmienną prędkość rozchodzenia się takiej fali w różnych ośrodkach i jej załamanie przy zmianie ośrodków, da się określić co się znajduje pod powierzchnią ziemi i na jakiej głębokości. W praktyce okazało się że zbyt wiele czynników zakłócających wywiera wpływ na rozchodzenie się fali elektromagnetycznej georadaru w podobnych warunkach. Przy zmiennej wilgotności warstwy przypowierzchniowej w ziemi, można uzyskać całkowicie odmienny obraz fali odbitej georadaru. Gdy fala georadarowa odbija się od granicy dwóch ośrodków np. piachu z gliną, ziemią z utwardzoną miejscami gliną, georadar pokazuje że tam jest poszukiwany metalowy obiekt, a tam nic nie ma. Często zamiast poszukiwanego georadarem obiektu jest sterta gruzu po remoncie, stare cegły zamiast metalu, duże kamienie i naturalne soczewki piasku.

Przed przystąpieniem do badań georadarem należy ocenić tłumienie fali przez grunt. Zdarza się że nie można wykryć obiektów płytko leżących pod ziemią, ze względu na duże tłumienie otoczenia. Niestety w warunkach ośrodka silnie przewodzącego prąd elektryczny jakim jest gleba iłowo gliniasta, zasięg GPR często nie przekracza 1 metra, a nawet może nie przekroczyć 0.5 metra. Wtedy georadar może nie widzieć tunelu, lochu ze względu na tłumienie fali elektromagnetycznej w gruncie. Tunele, lochy i inne pustki nie zawsze zobaczymy na georadarze. Można nie stwierdzić jednoznacznie istnienia tuneli, lochów, a nawet nie potwierdzić znane na przejścia podziemne, o których wiemy że istnieją. Na rezultaty pomiarów ma tez wpływ wilgotność warstw przypowierzchniowych. Również w górach można znaleźć obiekt wyglądający na pustkę, który nią nie jest. Może to być naturalny duży blok kwarcowy, zamiast ukrytego pomieszczenia, lub żyła kwarcu zamiast tunelu wydrążonego w skale, które pokazuje GPR. Na Dolnym Śląsku w okolicach Walimia georadarem można nie znaleźć tuneli, lochów ze względu na silne tłumienie fali elektromagnetycznej w gruncie. W tamtejszych masywach gnejsowych występuje biotyt, a w skałach osadowych hematyt. Minerały te zawierają żelazo o silnych właściwościach magnetycznych i tworzą tzw. rozłożoną klatkę Faradaya. Nie można więc jednoznacznie potwierdzić lub zaprzeczyć istnieniu podziemnych obiektów na większych głębokościach za pomocą GPR. Aby temu zaradzić stosujemy kilka różnych profesjonalnych metod badawczych potwierdzających lub negujących wyniki badań GPR.

Jesteśmy na rynku w Polsce od 25lat. Prowadzimy usługi w kraju i zagranicą. Wykonujemy usługi georadarem z wykorzystaniem powierzchniowych, nieinwazyjnych technik pomiarowych GPR, gwarantujących szybkie i efektywne rozpoznanie gruntu. Dysponujemy wysokiej klasy aparaturami elektrooporowymi o potężnym zasięgu głębokościowym w kilku wersjach metodycznych. Każda usługa georadarem wyceniana jest indywidualnie, gdyż cena za usługi georadarem zależy od wielu czynników, t.j. lokalizacja, ukształtowanie i wielkość terenu, rodzaj poszukiwań.

Specjalizujemy się w poszukiwaniu bursztynu i złota za pomocą technologii infradźwiękowej ®, cechującej się wysoką dokładnością pomiaru, dzięki której łatwiej odróżnić bursztyn od innych minerałów w gruncie. Pomagamy w wykrywaniu złotych depozytów (monety, biżuteria, sztabki), tam gdzie inne urządzania sobie nie radzą.

W celu szczegółowych informacji prosimy o kontakt

 • Leader Gold
      os. Dywizjonu 303 nr 43
      31-875 Kraków
 • 572 315 319
 • biuro@georadary.eu